Etusivu » Koulutus » Järjestelmäkuvauksen tuottaminen

Järjestelmäkuvauksen tuottaminen

Muutos- ja kehittämishankkeissa, myös tietojärjestelmien kehittämisessä, on tärkeää luoda jaettu käsitys tavoitteista ja halutuista lopputuloksista. Tämän yhteinen ymmärrys saavutetaan ja viestitään osapuolten – omistajan, käyttäjien ja kehittäjien – kesken kuvaamalla tietojärjestelmän toiminnallisuus ja toiminnallisuuteen liittyvät laatuvaatimukset. Järjestelmän keskeiset vaatimukset määritellään ja kuvataan kunkin osatoimituksen valmisteluvaiheessa hankkeen luonteeseen sopivalla tarkkuustasolla, jotta (liike)toiminnan tavoitteiden toteutuminen pystytään kaikilta osin varmistamaan.

Hyvä järjestelmäkuvaus on sellainen, joka toimii teknisen suunnittelun ja toteutuksen lähdeaineistona, ohjaa testaajia löytämään kattavat testitapaukset ja toimii käyttöönottovaiheessa käyttäjien perehdyttämisen apuna. Hyvän järjestelmäkuvauksen perusteella tuoteomistaja, käyttäjät ja muutkin järjestelmän sidosryhmien edustajat pystyvät laatimaan selkeitä ja ymmärrettäviä muutosehdotuksia ylläpitäjille. Järjestelmäkuvausten tulee olla kaikkien asianosaisten löydettävissä samasta paikasta ja olla myös helposti ja luotettavasti ylläpidettävässä muodossa.

Järjestelmäkuvaukset, jotka voidaan ja jotka pitääkin hävittää kehittämistyön valmistuttua, eivät ole tuoteomistajan kannalta missään vaiheessa tarpeellisia. Jokaisen tuotetun kuvauksen tarpeellisuus eri sidosryhmien näkökulmista pitää pystyä arvioimaan ja turhien kuvausten tuottamista välttää viimeiseen asti.

Tällä kurssilla osallistujat saavat kattavan kokonaiskuvan hyvän järjestelmäkuvauksen sisällöstä ja oppivat arvioimaan tärkeimpien kuvausten keskinäistä yhteensopivuutta ja laatua. He oppivat myös tietojärjestelmän koko elinkaaren kattavan vaatimusten hallinnan prosessin.

JVMprosessi

Kurssi perustuu suurelta osin Onnistunut tietojärjestelmän hankinta -kirjaan ja sen liitteenä olevaan aineistoon. Materiaaliin kuuluu kirjan CD, jolla on suuri joukko järjestelmäkuvausmalleja ja hankintaprosessissa tarvittavia työvälineitä. Kurssipäivien aikana harjoitellaan esimerkkitapauksen avulla tärkeimpien kuvaustyyppien laatimista ja kirjan esittelemien menetelmien sekä työvälineiden käyttöä.

Järjestelmäkuvauksen tuottaminen -koulutuksessa opit hyvät vaatimusmäärittelyn kirjoittamisen ja tuotettujen kuvausten hallinnan käytännöt. Yleisiä kursseja aiheesta järjestää 4SUM Partners Oy ja niitä myy myös koulutuksen verkkokauppa oppia.fi. Jos haluat ilmoittautua valmiiksi ajoitettuun tapahtumaan, kysellä tulevista koulutuksista tai yrityskohtaisista tai räätälöidyistä koulutuksista, kaikki onnistuu tästä linkistä.