Etusivu » Koulutus » Scope Manager koulutus

Scope Manager koulutus on vaativa viisipäiväinen kokonaisuus. Koulutusohjelma perustuu FiSMAn northernSCOPE™ -konseptiin ja ECQA:n Certified SCOPE Manager –osaamisprofiilin mukaisiin vaatimuksiin. Suomessa avoimia Scope Managerin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia järjestää 4SUM Partners Oy ja myy myös koulutuksen verkkokauppa oppia.fi.
Triangle4bencmarking

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana osallistujat perehtyvät northernSCOPE-konseptin periaatteisiin, vaatimuksiin ja saavutettaviin hyötyihin yleisellä tasolla. Laajuuden hallinnan liittyminen sekä monimutkaisiin hankkeisiin että niiden pilkkomisen tuloksena tunnistettuihin osaprojekteihin harjoitellaan myös avauspäivän aikana.

Toisen päivän keskeinen anti liittyy vaatimusten määrittelyyn ja vaatimusten hallinnan vaikutuksiin hankkeen läpiviennissä. Päivän lopuksi otetaan ensimmäinen kosketus ohjelmiston koon mittaamiseen.

Kolmas päivä alkaa tarkemmalla tutustumisella toimintopisteiden mittaamiseen ja päivän lopuksi käydään projektin elinkaaren aikana eteen tulevat arviointi- ja mittausprosessit läpi.

Neljännen koulutuspäivän pääosa kuluu Scope Managerien selainpohjaisen työvälineen, Experience Servicen, käytön harjoittelemiseen. Myös kokemustietokantojen hyödyntäminen ja datan laadun merkitys ovat päivän agendalla ja lopuksi koko ohjelma vedetään yhteen tarkastelemalla opittujen menetelmien ja uusien työvälineiden mahdollisuuksia oman organisaation toiminnan kehittämisessä.

Viides ja viimeinen koulutusohjelman päivä kuluu sertifiointikokeen suorittamisessa.

Vuoden 2016 alkuun mennessä Suomessa oli yhteensä 130 sertifioitua Scope Manageria, ensimmäiset jo kymmenen vuoden takaa, mutta tuoreimmat joulukuulta 2015. FiSMA ry:n piirissä toimii näiden ammattilaisten yhteistyöverkostoksi tarkoitettu Scope Manager Forum, jonka aktiivisessa toiminnassa noin puolet kaikista tutkinnon suorittaneista edelleen on.

ECQA julkaisee sivuillaan tiedon uusista sertifioiduista Scope Managereista. 4SUM Partners ylläpitää vastaavaa luetteloa omilla sivuillaan kun sen tietoon tulee esimerkiksi työnantajatietojen tai henkilöiden nimien muutoksia. Jos organisaatiossanne on laajempaa tarvetta sertifioiduille Scope Managereille, voitte kysyä lisää tai pyytää tarjousta yrityskohtaisesta koulutuksesta. Saman linkin kautta voit myös ilmoittautua valmiiksi ajoitettuun koulutukseen kirjoittamalla vapaaseen tekstikenttään toiveesi.