Etusivu » Koulutus » Projektin tehokkuuden mittaaminen ja kehittäminen

ProjectDashboard

Ohjelmistoprojektien onnistumista arvioidaan usein sillä perusteella, kuinka hyvin projekti pysyi asetetuissa aikataulussa ja budjetissa. Molemmat ovat hyviä kriteereitä silloin kun toimituksesta sovitaan kiinteällä hinnalla ja etukäteen toimitetut vaatimukset on määritelty täydellisesti. Näin toimittiin viime vuosituhannella, joskaan määritysten täydellisyys ei aina onnistunut.

Nykyisin tietojärjestelmiä pyritään kehittämään pala kerrallaan ja ketterästi. Määritykset tarkentuvat ja muuttuvat sitä mukaa kuin kokonaisuus ja ymmärrys siitä kasvavat. Tarkan kustannusarvion tai aikataulun kiinnittäminen on melko mahdotonta, etenkin kun sekä tuotteen omistaja että kehittäjät oppivat työn aikana, eikä ympäröivä maailmakaan pysähdy.

Tuotteen omistajan pitää kyetä arvioimaan järjestelmähankinnan kannattavuus ja asettamaan sille tietyt rajat, sekä ajan että resurssien käytön suhteen. Kehittäjien pitää keskittyä omaan työhönsä, ohjelmiston tekniseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen, sekä käyttöönoton valmisteluun. Aika ajoin tiimin pitää mitata aikaansaannosten määrä ja laatu, jotta kokemuksista pystytään oppimaan ja tuotteen omistaja vakuuttuu työn edistymisestä suunnitelmien mukaisesti.

Parhaat nykyisin tunnetut ohjelmistotyön mittausmenetelmät, työvälineet ja organisointimallit on koottu FiSMA ry:n northernSCOPE(TM) konseptiin. Oppia.fi-verkosto järjestää julkisia kursseja, jotka perustuvat kyseiseen konseptiin. Jos olet kiinnostunut yrityskohtaisesta arviointi- ja mittauskoulutuksesta, tai muuten haluat aiheesta lisätietoa, ota yhteyttä.