Etusivu » Koulutus » Hankehallinnan koulutus

IT-hankkeiden ja projektien hallinta

Tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittämistä tehdään usein projekteina – tai useista projekteista koostuvina, todella laajoina hankkeina. IT-hankkeiden ja projektien onnistumishistoria on kovin värikästä. Värikkäämpää kuin muutamilla perinteisillä toimialoilla, kuten talojen tai teiden rakentaminen, joilla niilläkin toki epäonnistumisia ja pahoja mokia tunnetaan.

IT-hankkeet ovat luonteeltaan usein hyvin erilaisia ja jakautuvat mahdollisesti useisiin erityyppisiin osaprojekteihin. Erityyppiset projektit edellyttävät hieman erilaista johtamista, joten hankkeen luonteen selvittäminen jo ennen sen käynnistämistä on tarpeen. Johtamisen kannalta on myös todella tärkeätä ymmärtää hankehallinnan monimutkainen viitekehys keskeisine käsitteineen ja termeineen.

Hankehallinnan viitekehys:

TiVi-johtamisen kokonaiskuva

 

Projektien hallinta perustuu hyväksi havaittuun, kymmenestä erillisestä tietämysalueesta muodostuvaan PMBOK -viitekehykseen, jota tässä koulutuksessa täydennetään erityyppisten IT-projektien erityispiirteiden käsittelyllä. Kukin projektinhallinnan erityisalue vaatii omat menetelmänsä ja työkalunsa ja asettaa projekti- ja hankeorganisaatioille erityisvaatimuksia.

Yksipäiväisessä työpajassamme hankkeiden ja projektien hallinnan keskeiset kysymykset käydään läpi kurssimateriaalina jaettavan Hankehallinnan työkalupakki- kirjan avulla, keskustellen, katsellen ja kokeillen kirjan mukana tulevia lukuisia työkaluja.

Julkista koulutusta aiheesta ei tällä hetkellä ole tarjolla, mutta jos olet kiinnostunut yrityskohtaisesta tai räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä meihin. Sama koulutus ja materiaalit ovat tarvittaessa saatavilla myös englannin kielellä.