Etusivu » Koulutus

4SUM Partners Oy tarjoaa koko joukon erilaisia käytännönläheisiä, vuorovaikutteisia menetelmäkoulutuksia, joiden avulla organisaationne ammattilaiset oppivat hyödyntämään määrittelyn, mittaamisen ja projektinhallinnan parhaita nykykäytäntöjä tehokkaasti ja suoraviivaisesti.

Koulutuspakettimme perustuvat lähes poikkeuksetta kansainvälisiin standardeihin ja laajasti tutkittuihin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Esimerkkejä käyttämistämme lähteistä ovat mm. Project Management Instituten PMBOK™ Guide (Project Management Body of Knowledge), FiSMA ry:n northernSCOPE™ ja lukuisat Software and Systems Engineering alueen ISO/IEC standardit.

Tietojärjestelmän hankintaan liittyy paljon erilaisia näkökohtia, joiden huolellisella valmistelulla varmistetaan parhaan mahdollisen ratkaisun löytyminen. Ehkä tärkein, mutta hyvin usein huolimattomasti hoidettu osa hankinnan valmistelua on järjestelmävaatimusten määrittely. Toiminnalliset vaatimukset pitää osata esittää monella eri karkeustasolla ja kuhunkin niistä on myös pystyttävä kohdistamaan sekä tekniset että laatuvaatimukset. Vaatimusmäärittelyprosessin keskeinen tulos on hyvin organisoitu ja helposti ylläpidettävä tuotekuvaus (Product Requirements Document). Mitä ketterämmin ja kevyemmin järjestelmäkehitys halutaan tehdä, sitä tärkeämpää on osata tuotekuvauksen hallinta.

Tietojärjestelmähankinnan budjetointia tarvitaan hankinnan valmistelemiseksi mm. päätöksentekoa varten. Alustaviin vaatimuksiin perustuva kustannusarvio tarvitaan liiketoimintaperusteen (business case) käsittelemiseksi ja investoinnin kannattavuuden varmistamiseksi sekä ko. hankkeen valmistelemiseksi. Hankinnan mitoituksen tavoitteena on saada realistinen kuva hankkeen laajuudesta sekä kustannusten, resursoinnin ja aikataulun suunnittelemiseksi. Oikean hankintamenettelyn käyttö ja kilpailutuksen järkevyys ratkaisevat oikean ratkaisun ja toimittajan löytymisen sekä toimituksen menestyksekkään ohjaamisen.

Hankkeiden ja projektien hallinta – koulutuksessa painotetaan ymmärrystä hankkeen ja siihen kuuluvien projektien tavoitteista, riskeistä ja menestystekijöistä sekä menetelmien käyttöä apuna tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa. Koulutuksessa käsitellään kattavasti hankkeen ja projektin valmistelu, läpivienti ja päättäminen. Saat kokonaiskuvan hanke- ja projektijohtamisen haasteista sekä työkalut niiden voittamiseksi.

Certified Scope Manager – koulutuksessa saat laajat ydintaidot ohjelmistokehityksen laajuudenhallintaan. Osaamisesi lisääntyy työmäärän ja aikataulun estimoinnissa, projektin edistymäseurannassa ja oppimisessa projektikokemuksista sekä projektien tehokkuusvertailuissa. Sanalla sanoen opit laajuudenhallinnan menetelmät projektien onnistumisen varmistamiseksi.

Projektien tehokkuuden arviointi ja parantaminen tarkoittaa päättyneiden projektien suoritustason arviointia. Arvioinnin tulosten pohjalta tunnistetaan projektitoiminnan kehittämisen kohteita ja toimenpiteitä. Koulutus antaa sinulle selkeän kuvan siitä, miten suoritustasoa arvioidaan ja tunnistetaan potentiaalisia kehityskohteita.

Projektipeli on osanottajien omakohtainen valmennussessio projektiosaamisen, ryhmädynamiikan ja yhteistyön kehittämiseksi.

Suurinta osaa yllä luetelluista koulutuskokonaisuuksista järjestetään avoimena muutaman kerran vuodessa, mutta kaikkia on mahdollisuus tilata myös organisaatiokohtaisena.