Etusivu » Konsultointi » Järjestelmävaatimusten katselmointi

Järjestelmävaatimusten tehtävä on kuvata käyttäjien tarpeet ja odotukset keskeisten sidosryhmien ymmärtämässä muodossa. Tärkeimmät sidosryhmät ovat kyseisen järjestelmän kehittäjät, testaajat, käytön kouluttajat ja tietenkin itse käyttäjät, varsinkin ne jotka eivät tarpeiden esittämiseen osallistuneetkaan. Suotavaa olisi että myös järjestelmän maksajat, tai ainakin erikseen nimetty omistaja ymmärtäisivät kuvatut vaatimukset.

banner-home-news

Tietojärjestelmän toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset tarkentuvat aina kehitystyön edistyessä ja muuttuvat edelleen järjestelmän koko elinkaaren ajan ylläpitotyön yhteydessä. Täydellisten määritysten tavoittelu on paitsi kallista, myös käytännössä mahdoton tehtävä. Siksi määrittelyt on pakko jättää epätäydellisiksi, mutta ei mielellään epämääräisiksi. Tiedostetusta epätäydellisyydestä johtuen järjestelmän omistaja voi kokea epävarmuutta valmistellessaan harppausta toteutusvaiheeseen. Puutteet, ristiriidat ja tarkkuustasojen heilahtelu ylimalkaisesta pikkutarkkaan pelottavat.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä järjestelmävaatimusten katselmointi tuottaa lausunnon vaatimusten asianmukaisuudesta ja toiminnallisten, laadullisten ja teknisten vaatimusten kattavuudesta. Palveluun voidaan sisällyttää myös riskien arviointi. Hankekohtaisen katselmoinnin yhteydessä saattaa syntyä parannusehdotuksia vaatimusten hallinnan kehittämiseksi. Jos katselmoitu määrittely on etenemisen kannalta riittävä ja sekä toimiala että teknologiavalinnat riittävän yleisiä, voivat asiantuntijamme erikseen niin toivottaessa vastata myös mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Mikä on todennäköisesti realistinen kustannushaarukka?
• Mikä on todennäköisesti realistinen toimitusaikataulu?

Jos haluat lisätä kehityshankkeesi onnistumista ja tarkistuttaa järjestelmävaatimuksesi, ota yhteyttä.