Etusivu » Konsultointi

4SUM Partners Oy tarjoaa asiantuntija-apua järjestelmähankintoihin ja ohjelmistoprojekteihin niiden kaikissa vaiheissa, esitutkimuksesta jälkianalyysiin ja kokemuksista oppimiseen. Palvelumme avulla voitte hyödyntää niin vaatimusmäärittelyn, mittaamisen kuin projektinhallinnankin parhaita nykykäytäntöjä tehokkaasti ja suoraviivaisesti, kouluttamatta ja palkkaamatta näiden taitajia omaan joukkoonne.

Konsultointipalvelumme perustuvat lähes poikkeuksetta kansainvälisiin standardeihin ja laajasti tutkittuihin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Käyttämiämme työkaluja ovat esimerkiksi Project Management Instituten PMBOK™ Guide (Project Management Body of Knowledge), FiSMA ry:n northernSCOPE™ ja lukuisat Software and Systems Engineering -alueen ISO/IEC standardit.

Esimerkkejä konsultointipalvelumme kohteista ovat
• Laatuvaatimusten hallinta
• Järjestelmävaatimusten katselmointi
• Järjestelmähankinnan laajuudenhallinta (Scope Manager –palvelu)
• Toimintopisteanalyysi (Function Point Analysis).

Kaikki palvelumme pyrkivät pienentämään tietojärjestelmähankkeiden riskejä ja epävarmuuksia ja lisäämään niiden onnistumisen mahdollisuuksia.

Laatuvaatimusten hallinnassa on usein huomattu olevan parantamisen varaa. Usein laatuvaatimukset puuttuvat tarjouspyynnöistä tai alustavista määrittelyistä kokonaan. Joskus niissä halutaan esimerkiksi käytettävyyttä, mutta ilman toteutumisen todentamista. Jälkikäteen on työlästä ja kallista rakentaa ohjelmistoon tavoiteltua laatutasoa.

Hyvä lähtökohta laatuvaatimusten hallinnalle on ISO/IEC 25010 –standardin (SQUARE) määrittelemät päätason laatuominaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi toiminnallinen sopivuus, käytettävyys, turvallisuus ja ylläpidettävyys. Laatua ohjelmistotuotteeseen ei kuitenkaan saa pelkästään viittaamalla laatustandardeihin, sillä (liike)toiminnan kannalta oleellisten laatupiirteiden valinta, mittareiden, niiden tavoitetasojen ja toteutumisen todentaminen on määriteltävä aina tapauskohtaisesti.

Järjestelmävaatimusten katselmointi tuottaa arvion vaatimusten asianmukaisuudesta ja toiminnallisten, laadullisten ja teknisten vaatimusten kattavuudesta. Katselmointiin voidaan sisällyttää myös riskien arviointi. Samalla syntyvät parannusehdotukset vaatimusten hallinnan kehittämiseksi.

Hankkeen laajuudenhallintaan voidaan nimetä Scope Manager –roolissa toimiva henkilö. Hän auttaa silloin hankepäällikköä ja projektipäälliköitä työmäärä- ja kustannusarvioissa, projektien edistymän seurannassa ja laajuuden muutosten hallinnassa northernSCOPE -konseptin menetelmillä. Laajuuden hallinnan tärkeydestä ja northernSCOPE-konseptin hyödyistä on kirjoitettu suomeksi pitkähkö artikkeli Projektiyhdistyksen Projektitoiminta 1/2011 lehdessä sivulta 48 alkaen.

Toimintopisteanalyysi on menetelmä ohjelmistoprojektin aikaansaannosten mittaamiseen. Menetelmää voidaan käyttää myös osana projektin työmääräarviointia, jopa ennen ohjelmistotoimittajan valintaa. Toimintopisteiden mittaaminen on myös erittäin kätevä menetelmä ohjelmiston toiminnallisten vaatimusten arviointiin: jos tulevan ohjelmiston laajuutta ei määritysten perusteella pysty edes karkeasti arvioimaan, ei koko ohjelmistoa pysty myöskään toteuttamaan.

Toimintopisteanalyysi (Function point analysis, FPA) on sovellusten toiminnallisen koon mittaamista, jolla tuotetaan projektidataa. Tämä mittaaminen yleensä sisällytetään laajuudenhallinnan palveluihin tai sitä tehdään projektien benchmarkingia varten. Käytännössä mittaamisen yhteydessä kerätään myös tietoja ohjelmistokomponenttien uudelleenkäytöstä ja projektin tuottavuustekijöistä sekä toteutuneista työmääristä tai kustannuksista.

Lisää tietoa tai tarjouksen mistä tahansa yllä esitellystä konsultointipalvelusta voit pyytää tästä.