Etusivu » Benchmarking » Prosessi- ja menetelmä-benchmarking

Omien prosessien hyvä ymmärtäminen on edellytys jatkuvalle kehittymiselle ja kilpailukyvyn säilyttämiselle. Joskus pelkkä omiin prosesseihin ja työtapoihin syventyminen ei ehkä riitä hyvien parantamisideoiden löytämiseen. Silloin on tarpeellista päästä vertaamaan omia prosesseja muihin.

Benchmarking kiinnostaa erityisesti toimialan parhaita tai sellaisiksi pyrkiviä organisaatioita. Kaikkein parhaat haluavat mitata ja osoittaa hyvyytensä, parhaiksi pyrkivät haluavat löytää ne toiminnan alueet, joilla vielä ovat huippujen perässä.

IT-alalla prosessi-benchmarkingista hyötyvät kaikki sellaiset tietojärjestelmiä hankkivat tai kehittävät organisaatiot, joiden prosessit ovat sekä tunnistettavissa että toistettavissa, mutta joiden tehokkuudessa on parantamisen tarvetta.

Prosessi-benchmarking edellyttää joko hieman tai huomattavasti laajempaa tietojen keräämistä kuin pelkkä kolmio-benchmarking. Valmista, kaikille soveltuvaa tuotetta ei edes 4SUM Partnersilla ole tarjota, mutta yhdessä voimme selvittää teidän organisaationne kannalta järkevän tason. Ottakaa yhteyttä niin pääsemme mahdollisimman ripeästi sanoista tekoihin.