Etusivu » Benchmarking » Kolmio-benchmarking

Projektien hallintaa tutkineet ja opiskelleet ovat joskus törmänneet niin sanottuun ”projektinhallinnan pyhään kolminaisuuteen” – ”rautakolmioon”. Teoria väittää että projektin kustannukset, aikataulu ja tulokset riippuvat erottamattomasti toisistaan. Osittain totta, mutta ainakaan IT-projektien osalta tuo ”erottamattomuus” ei pidä paikkaansa: joskus samalla rahalla ja samassa ajassa syntyy huomattavan paljon hienoja tuloksia, mutta toisessa projektissa aikaansaannokset jäävät hyvin pieniksi.

TrianglesInPracticeBig

Kolmio-benchmarking on yksinkertainen mutta erittäin havainnollinen menetelmä omien projektien ja hankkeiden tehokkuuden arviointiin. Jos organisaationne on kiinnostunut yksittäisten hankkeiden tai projektien tehokkuuden selvittämisestä, ilman laajempia prosessinparannus- tai organisaation kehittämispyrkimyksiä, kolmio-benchmarking keveimmässä muodossaan saattaa olla teille riittävä palvelu. Siitä on mahdollista jatkaa tiedonkeruuta täydentämällä perusteellisempaan prosessien ja toimintatapojen parantamiseen ja edelleen koko organisaation kyvykkyyden kehittämiseen jos tulokset sellaiseen kannustavat.

Käytännössä kolmio-benchmarking alkaa ja etenee niin että:
1. Määrittelemme benchmarkattavan projektin
2. Luokittelemme sen
3. Mittaamme projektin tuotosten määrän
4. Mittaamme projektin keston
5. Mittaamme projektin kustannukset
6. Vertailemme mittaustuloksia vastaaviin, aiemmin mitattuihin projekteihin
7. Toimitamme benchmarking-raportin teille.

Triangle4bencmarking

Benchmarking-tutkimus edellyttää jonkin verran panostusta sekä tilaajalta että palvelun toimittajalta. Sekä ajallisen että rahallisen panostuksen määrä riippuu siitä, kuinka helposti tarvittavat lähtötiedot ovat saatavilla. Parhaimmillaan kyse voi olla muutamasta työtunnista ja muutamista sadoista euroista.

Jos kolmio-benchmarking kiinnostaa, tässä on paikka ensimmäiselle yhteydenotolle. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää ja tekevät tarjouksen käytännön toimenpiteistä.