Etusivu » Benchmarking

NopeusKalleusVertailukuva

Benchmarking on organisaatioiden tai yksilöiden suoritustason vertailua toimintaa kuvaavilla tunnusluvuilla. Vertailututkimuksen tulokset auttavat organisaatioita näkemään toimintansa suorituskyvyn suhteessa vertailukohteisiin. Riittävän kattava ja monipuolinen benchmarking auttaa vertailututkimuksen tilaajaa tunnistamaan sekä vahvuutensa että keskeiset kehittämiskohteensa.

Tarvittava benchmarking-palvelun laajuus ja syvällisyys riippuvat tilaajaorganisaation tavoitteista ja toiminnan nykyisestä tasosta. 4SUM Partners tarjoaa eritasoisia benchmarking-palveluita tietojärjestelmien parissa toimiville organisaatioille. Palvelumme perustuvat tuhansien tietojärjestelmäprojektien kotimaisiin ja kansainvälisiin kokemustietokantoihin. Erikoisalaamme ovat IT-projektien tehokkuustutkimukset.

Organisaatioiden, joilla ei ole aiempaa kokemusta benchmarking-palveluiden käytöstä, kannattaa usein aloittaa erillisellä mittariston luonti projektilla. Oikein valitut, parhaisiin käytäntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin standardeihin perustuvat mittarit luovat perustan pitkäjänteiselle ja kestävälle kehittämiselle. Mittarien valinta saattaa aiheuttaa myös jonkinasteisia muutoksia käytännön projekti- ja ylläpitotöiden hallintaan – erityisesti linjaesimiesten ja projektijohdon vahvan sitouttamisen kautta.

Ohjelmistoprojektien benchmarkingin kannalta eräs tärkeimmistä mittareista on projektin tuotosta kuvaava suure, ohjelmiston toiminnallisuuden määrä. Toiminnallisen laajuuden standardimitta on toimintopiste (FP, function point). Yleisiä tehokkuuden tunnuslukuja tässä yhteydessä ovat esimerkiksi tuottoaste (h/FP) ja toimitusnopeus (FP/kk).

Kolmio-benchmarking on yksinkertainen mutta erittäin havainnollinen menetelmä omien projektien ja hankkeiden tehokkuuden arviointiin. Jos organisaationne on kiinnostunut yksittäisten hankkeiden tai projektien tehokkuuden selvittämisestä, ilman laajempia prosessinparannus- tai organisaation kehittämispyrkimyksiä, kolmio-benchmarking keveimmässä muodossaan saattaa olla teille riittävä palvelu. Siitä on mahdollista jatkaa tiedonkeruuta täydentämällä perusteellisempaan prosessien ja toimintatapojen vertailemiseen, jos tulokset sellaiseen kannustavat.

Benchmarking-palveluita tarjotaan ohjelmistoja teettäville ja tekeville yrityksille monessa muodossa, usein jonkin kaupallisen tutkimusorganisaation omiin menetelmiin ja käytäntöihin perustuvina. Perinteisesti nämä organisaatiot ovat kasvaneet ja rikastuneet helpommin vertailtavilla toiminnan alueilla, kuten valmistusteollisuus ja kauppa. Nimenomaan IT-järjestelmien kehittämisen tai ylläpidon vertailuun soveltuvia, mitattaviin parannuksiin auttaneita benchmarking-palveluita on ollut vaikea löytää.

IT-toiminnan benchmarkkauksen vajavaisuuteen on vihdoin herätty, kilpailun ja markkinoiden kehityttyä riittävän suureksi kaikkialla kehittyneissä teollisuusmaissa. Benchmarking-asiakkaiden turvaksi on 2010-luvun aikana tuotettu sarja ISO/IEC-standardeja, ohjaamaan ja velvoittamaan IT-projektien benchmarking-toimintaa. Sarjasta ovat valmistuneet seuraavat osat:

• IT project performance benchmarking – Concepts and definitions (ISO/IEC 29155-1)
• IT project performance benchmarking – Requirement for processes (ISO/IEC 29155-2)
• IT project performance benchmarking – Guidance for reporting (ISO/IEC 29155-3) ja seuraavaksi tekeillä oleva, Draft International Standard
• IT project performance benchmarking – Guidance for data collection (ISO/IEC 29155-1).

4SUM Partnersin tarjoamat benchmarking-palvelut pyrkivät olemaan kaikissa suhteissa yllä lueteltujen standardien mukaisia. Asiantuntijamme ovat osallistuneet aktiivisesti kyseisten standardien kehittämiseen ISO:n työryhmissä ja projekteissa ja siten tuntevat niiden asettamat vaatimukset ja tavoitteet erinomaisesti. Toisaalta luotettavuus ja turvallisuus, mutta samanaikaisesti läpinäkyvyys ja rehellisyys ovat kantavia periaatteita benchmarking-palveluissamme. Lisää tietoa benchmarkingista voit pyytää tästä.